NERDESUN Seyir Sistemi

MARKA KOYMA İŞLEMLERİ :

Harita üzerine marka iki şekilde konabilir.

Teknenin bulunduğu yere marka koymak için 9 nolu butona basılır ve teknenin bulunduğu yede marka görüntülenir.

Harita üzerinde herhangi bir noktaya marka koymak için 10 nolu butona basılır. Böceğin şekli değişerek marka koyma modunda olunduğunu hatırlatır. Böceği markayı koymak istediğiniz yere götürerek sol tuşla tıkladığınızda marka konmuş olur. Böcek eski şekline döner.

Böceği markanın üzerine getirince mavi pencere içinde o makaya ait açıklama ve yaklaşma alarmı görüntülenir. Resimde “Batık gemi 50 kulaç Alarm: 800 m” görülmektedir.

Böcek markanın üzerindeyken sağ tuşa tıklanarak marka özelliklerinin kumanda paneli açılır. Buradan markanın enlemi, boylamı; sembolleri; yaklaşma alarmı; açıklaması değiştirilebilir.

Image16.gif (6565 bytes)

 

Enlem boylam rakamlarını değiştirerek arkadaşlarınızdan aldığınız koordinatlara markayı taşıyabilirsiniz.

Yaklaşma alarmı kaç metreye ayarlanmışsa tekne o markaya belirtilen uzaklığa geldiğinde sesle sizi uyarır. Tehlikeli bölgeler bu şekilde işaretlenebilir.

Eğer alarm kapalı ise ses uyarısı olmaz.

Açıklama kısmına markayla ilgili tanıtıcı bilgiler yazılabilir. Bu alanın doldurulması tavsiye edilir. Daha sonra buraya yazılan kelimelerle markanın bulunması kolaylaşır.

Ekran üzerinde markalar bir bakışta ne ile ilgili olduğunu anlamak için küçük sembollerle gösterilir. Bu sembollerin üzerine tık lanarak istenilen sembol seçilir.

Markayı kayıtlardan silmek için “Sil” tuşuna basılarak silinir.

Bütün değişiklikler yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna tıklanarak işlem bitirilir.

Image17.gif (26260 bytes)

 

MARKALARIN BULUNMASI TASNİFİ:

Image18.gif (31118 bytes)
Sisteme yüklü bütün markaları görmek için 11 numaralı butona basılır.

Açılan panoda yaratılmış olan bütün markalar sembolleri, açıklamaları, koordinatları, o anda tekneye olan uzaklıkları ve yaratılma tarihleri listelenir.

Çok sayıdaki ve uzun zamandır yaratılan markalar arasından aranılan markanın bulunması için açıklamaya yazılan kelimelerden birisi “aranacak kelime” penceresine yazılır ve “Bul” butonuna basılır. Aranılan kelimenin bulunduğu markalar yukarıdan aşağıya doğru listelenir. İstenilen markanın üzerine tık lanarak seçilir. “Git” butonuna basılarak seçilen marka ekrana getirilir. İstenirse markalar bu paneldende silinebilir.

Ana sayfa             Kontrol panel