NERDESUN Seyir Sistemi Kullanım Kılavuzu

 

Image10.gif (58824 bytes)

 

 
Ekranda üst satırda o anda yüklü olan haritanın  adı ve ölçeği; günün  tarihi ve saati görüntülenir.

Ekranda GPS den gelen bilgiye gore teknenin yeri kırmızı renkli bir halka ile işaretlenir.

Tekne halkasının etrafındaki iki halkadan içteki yarım deniz mili, dıştaki ise 1 deniz mili uzaklığı işaret eder.

Tekneden çıkan düz çizgi ise teknenin gidiş yönünü gösterir ve 1,5 mil uzaklığı işaret eder.

Teknenin hareketiyle bu halkalar hareket ederek tekne etrafındaki cisimlerin tekneye olan uzaklıkları herhangi bir işlem yapmadan bir bakışta anlaşılabilir.

Ayrıca gidiş istikametine göre  düz çizgide yön değiştirecektir.

Resimde görüldüğü gibi batık gemiye yaklaşık 1 mil; tehlikeli bölgeye ise yarım mil uzaktayız.

 

Image11.gif (19855 bytes)

 

Kontrol Panel:

Ekranın sol tarafındaki kumanda panelinin üst tarafında teknenin o andaki konumu enlem ve boylam cinsinden , gidiş istikamet açısı (puslada görünen açı)  ve hız (deniz mili) gösterilir.

Zemin yeşil renkte olduğu sürece tekne doğru yerinde gösterilmektedir.

GPS penceresinin renk anlamları:

Mavi: GPS den sinyal gelmiyor (kablo kopuk)

Kırmızı: Anten uydulardan sinyal alamıyor.(Bu hata geçicidir.
5-10 saniye sonra hata kalkar)

Sol alt tarafta Böceğin bulunduğu yerin enlem ve boylamı; Böcek ile tekne arasındaki uzaklık (deniz mili) ve açı gösterilmektedir.

Eğer marka nın alarmı aktif edilmisse alarm mesafesine girildiğinde sol alt pencerenin rengi kırmızı – gri renk degiştirerek uyarır.

 

 

Butonların görevleri:

1) Sistem Kapatılır.

2) Ekran Karartılır/Aydınlanır
Gece/Gündüz modu.
3) Haritalar Listelenir ve Yüklenir.

4) Program kullanımı anlatılır.

5) Görüntü büyültülür.

6) Görüntü Küçültülür.

7) Otomatik tekne takip modu. Tekne ekrana ortalanır veya ortalanmaz
8) Sistem ayarları yapılır

butonsag.bmp (40052 bytes) 9) Teknenin olduğu yere marka konur.

10) Böceğin olduğu yere marka konur.

11) Markalar listelenir, bulunur

12) İki nokta arasındaki uzaklık ölçülür.

13) Dümensuyu tutulur / iptal edilir.

14) Tutulan dümensuları listelenir , yüklenir.

15) Rota yapılır

16) AY-Güneş doğuş batış saatleri oğrenilir.

               

MARKA KOYMA İŞLEMLERİ :

Harita üzerine marka iki şekilde konabilir.

Teknenin bulunduğu yere marka koymak için 9 nolu butona basılır ve teknenin bulunduğu yede marka görüntülenir.

Harita üzerinde herhangi bir noktaya marka koymak için 10 nolu butona basılır. Böceğin şekli değişerek marka koyma modunda olunduğunu hatırlatır. Böceği markayı koymak istediğiniz yere götürerek sol tuşla tıkladığınızda marka konmuş olur. Böcek eski şekline döner.

Böceği markanın üzerine getirince mavi pencere içinde o makaya ait açıklama ve yaklaşma alarmı görüntülenir. Resimde “Batık gemi 50 kulaç Alarm: 800 m” görülmektedir.

Böcek markanın üzerindeyken sağ tuşa tıklanarak marka özelliklerinin kumanda paneli açılır. Buradan markanın enlemi, boylamı; sembolleri; yaklaşma alarmı; açıklaması değiştirilebilir.

Image16.gif (6565 bytes)

 

Enlem boylam rakamlarını değiştirerek arkadaşlarınızdan aldığınız koordinatlara markayı taşıyabilirsiniz.

Yaklaşma alarmı kaç metreye ayarlanmışsa tekne o markaya belirtilen uzaklığa geldiğinde sesle sizi uyarır. Tehlikeli bölgeler bu şekilde işaretlenebilir.

Eğer alarm kapalı ise ses uyarısı olmaz.

Açıklama kısmına markayla ilgili tanıtıcı bilgiler yazılabilir. Bu alanın doldurulması tavsiye edilir. Daha sonra buraya yazılan kelimelerle markanın bulunması kolaylaşır.

Ekran üzerinde markalar bir bakışta ne ile ilgili olduğunu anlamak için küçük sembollerle gösterilir. Bu sembollerin üzerine tık lanarak istenilen sembol seçilir.

Markayı kayıtlardan silmek için “Sil” tuşuna basılarak silinir.

Bütün değişiklikler yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna tıklanarak işlem bitirilir.

Image17.gif (26260 bytes)

 

MARKALARIN BULUNMASI, ARŞİVLENMESİ :

Image18.gif (31118 bytes)

Sisteme yüklü bütün markaları görmek için 11 numaralı butona basılır.

Açılan panoda yaratılmış olan bütün markalar sembolleri, açıklamaları, koordinatları, o anda tekneye olan uzaklıkları ve yaratılma tarihleri listelenir.

Çok sayıdaki ve uzun zamandır yaratılan markalar arasından aranılan markanın bulunması için açıklamaya yazılan kelimelerden birisi “aranacak kelime” penceresine yazılır ve “Bul” butonuna basılır. Aranılan kelimenin bulunduğu markalar yukarıdan aşağıya doğru listelenir. İstenilen markanın üzerine tık lanarak seçilir. “Git” butonuna basılarak seçilen marka ekrana getirilir. İstenirse markalar bu paneldende silinebilir.

 

DÜMENSUYU TUTULMASI , YÜKLENMESİ:

Dumensuyu tutmak için 13 nolu butona basılır. O andan itibaren dümensuyu teknenin arkasında çizilmektedir. Dümensuyu tutulmasına son vermek için 13 nolu tuşa tekrar basılmalıdır. Tuşa basıldığında çizilen dümensuyunun daha sonra tekrar kullanılması için kaydı yapılacaktır. Bu durum bir uyarı penceresinde kullanıcıya sorulur.

 

 

 

Daha sonra yüklemek için saklama ismi o anki tarih ve saat tir. İstenirse pencereye açıklayıcı başka bir isim de yazılarak “Sakla” tuşuna basılmak suretiyle kaydedilir. Saklanmak istenmiyorsa “Vazgeç” tuşuna basılarak işlem bitirilir.

Dümensuyu yüklemek için 14 nolu tuşa basılarak daha önce tutulan kayıtların listesi ekrana getirilir. İstenilen kayıt seçildikten sonra “Yükle” tuşuna basılarak eski dümensuyu ekrana çizdirilir. Her dümesuyu farklı renkte ekrana çizileceğinden birbirlerine karışmaz. Gereksiz kayıtlar seçildikten sonra “Sil” butonuna basılarak kayıtlardan çıkartılır.

Dümensuyunun adını değiştirmek için ismin üzerine tıklanır ve “Değiştir” butonuna basılarak açılan sol üst pencereye yenı isim yazılır ve “ENTER” tuşuna basılır.

Image19.gif (4784 bytes)

 

ROTA YAPILMASI:

Image21.gif (5701 bytes)  

Sol taraftaki kontrol panelinde 15 nolu rota yapma tuşuna basılır. Böceğin şekli değişerek rota yapma işleminde olduğunu hatırlatır. Böcek istenilen yere getirilerek “tık” lanır, sonraki noktaya getirilir “tık” lanır ve devam edilir. Rota işlemi bitince tekrar rota yapma tuşuna basarak işleme son verilir. Noktaların yeri değiştirilmek istenirse böcek rota noktasının üzerine getirilir ve sol tuşa basılı tutularak yer değiştirilir. Rotayı ekrandan silmek için rota noktasının üzerine gelinir ve sağ tuşa “tık” lanır.

Rotadan çıkarken yapılan rotanın saklanması için onay alınır. “sakla” tuşuna basılarak daha sonra kullanmak için saklanabilir.

Daha önce yapılan rotaların ekrana getirilmesi için “rota yükleme butonu” na basılarak mevcut rotalar listelenir. İstenilen seçilerek “yükle” tuşuna tıklanır. Mevcut rota ekranda görülür.

 

 

İKİ NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIĞIN ÖLÇÜLMESİ:

Soltaraftaki kontrol panosunda 12 nolu pergel resimli butona basılır.İstenilen noktanın üzerine gelinerek sol tusa basılır ve basılı tutularak böcek gezdirilir . Böceğin üzerindeki mavi pencerede çizgi boyunca olan uzaklık ve açı görülebilir. Sol tuş bırakılınca normal sisteme dönülür.

 

SİSTEM AYARLARININ YAPILMASI:

Ayarlar tablosuna 8 nolu butona basılarak ulaşılır.

Kıtasahanlığı: Teknenin çevresinde istenen uzaklıkta bir daire çizdirilebilir. Örneğin 30 mil yazıldığında tekne çevresinde 30 mil yarıçaplı kırmızı bir cember çizilecektir. Bununla 30 mil uzaktaki bir ülkenin kıtasahanlığına girilip girilmedığı kolayca anlaşılır.

Saat Dilimi: Greenwich e göre saat farkı daima doğu ve 2 saat olmalıdır.

Ses var yok: Marka alarmı açık olduğunda ayarlı mesafeye girildiğinde sesle uyarı yapar.

Yaz Saati: Yaz saati uygulaması olduğunda “var” kutusu işaretlenmelidir.

 

AY VE GÜNEŞ DOĞUŞ BATIŞ SAATLERİ

16 nolu butona basıldığında ekrana gelir.

aygunes.bmp (1580096 bytes)

Ayın ve Güneşin bulunan koordinatlarda doğuş ve batış saatlerini bulunulan günden itibaren gösteren bir takvim ekrana gelir. Her günün üzerine tıkladığınızda o güne ait ay ve günesin durumuyla ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Ayın ve Güneşin doğuş batış saatleri, Ayın ve Güneşin doğuş ve batıştaki kuzeye göre açıları(doğuş ve batış yerleri) ayın yaşı ve dünyaya uzaklığı öğrenilebilir. “Kapat” tuşu ile ekrandan kalkar. Eğer kapatılmazsa 10 saniye sonra kendiliğinden kapanır.

 

 

 

Tarih değiştir butonuna basılarak istenilen yıl va aya ait ay ve guneş takvimi ekrana getirilebilir tarihdegis.bmp (452456 bytes)